Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội Tổ chức trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Trưởng, Phó các phòng chuyên môn sau khi sắp xếp lại Tổ chức

Thực hiện Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 của UBND Thành phố về việc tổ chức lại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 23/6/2024 Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cơ sở.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở cùng sự tham dự của đồng chí Đào Văn Long – Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc đơn vị và toàn thể các đồng chí Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, tổ chức đoàn thể, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị đánh giá khái quát tình hình của Thành phố, của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội và Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội; trong đó UBND Thành phố chủ trương và ban hành các Quyết định về tổ chức lại các Cơ sở Cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội để phù hợp với thực tiễn yêu cầu nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy hiện nay và trong thời gian tới.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đối với việc triển khai Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 của UBND Thành phố, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội đã xây dựng các Kế hoạch, Phương án và triển khai xây dựng Quy chế làm việc, Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, sắp xếp, điều động cán bộ chuyên môn, điều động và bổ nhiệm cán bộ Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; phân công lại nhiệm vụ Ban giám đốc và rà soát, kiện toàn các Ban, Tổ, Hội đồng…

Ảnh: Đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị phát biểu mở đầu Hội nghị

Thực hiện phân công của Ban tổ chức, đồng chí Phùng Công Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thông qua các Quyết định của Giám đốc Cơ sơ Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Tổng số có 07 chức danh được điều động và bổ nhiệm gồm: 01 chức danh Trưởng phòng Quản lý học viên, 02 chức danh Phó trưởng phòng Quản lý học viên, 01 chức danh Trưởng phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng, 01 chức danh Phó Trưởng phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng, 02 chức danh Phó trưởng phòng Dạy nghề và Lao động trị liệu.

Ảnh: Đồng chí Phùng Công Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính công bố các Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng chuyên môn

Căn cứ theo Quyết định số 2241/QĐ-UBND, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội hiện có 05 phòng chuyên môn gồm: Phòng Y tế Phục hồi sức khỏe; phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng; phòng Dạy nghề và Lao động trị liệu; phòng Tổ chức Hành chính và phòng Quản lý học viên. Trong đó, phòng Tổ chức Hành chính và phòng Y tế Phục hồi sức khỏe là không tiến hành kiện toàn chức danh Trưởng, Phó phòng; đối với các phòng còn lại đều thực hiện điều động và bổ nhiệm để kiện toàn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng nhằm đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động của các phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị trao các Quyết định nhân sự

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội là 01 trong tổng số 07 Cơ sở cai nghiện trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, kể từ tháng 4/2024 đơn vị được bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận người vào cai nghiện tự nguyện, trở thành đơn vị đa chức năng tiếp nhận các đối tượng người cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, người lưu trú tạm thời trong thời gian chờ làm thủ tục đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc, xác định tình trạng nghiện và điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (viết tắt là Methadone). Do vậy, bên cạnh việc kiện toàn các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thì đơn vị đã rà soát từng viên chức, người lao động về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm… để bố trí vào từng vị trí công tác hiệu quả nhất.

Trong những giai đoạn tới đây, Cơ sở tiếp tục rà soát, xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Thành phố và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội giao cho. Đồng thời, xây dựng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội luôn là địa chỉ tin cậy giúp người cai nghiện chữa bệnh, cai nghiện và rèn luyện tốt, hướng tới xây dựng mô hình mẫu, đứng đầu trên cả nước về công tác cai nghiện ma túy.

Người viết: Nguyễn Văn Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *