Thủ tục thăm gặp học viên

 

1 Mục đích
  Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thăm hỏi, động viên, khích lệ học viên tích cựcđiều trị phục hồi, học tập và rèn luyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội.
2 Phạm vi
  Áp dụng đối với Phòng Bảo vệ, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Giáo dục – Hòa nhập cộng đồng, Phòng Y tế – PHSK thuộc Cơ sở.
3 Nội dung quy trình giải quyết công việc
3.1 Căn cứ pháp lý
  Nghị định 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3.2 Các tài liệu phục vụ giải quyết công việc Bản chính Bản sao
  Quy định thăm gặp của Cơ sở  

x

3.3 Số lượng
  01 bộ
3.4 Thời gian xử lý công việc
  Từ 45 đến 60 phút/01 lượt
3.5 Quy trình xử lý công việc
  Trình tự thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian Kết quả
B1 Đăng ký thăm gặp:

– Đại diện gia đình học viên xuất trình giấy tờ bao gồm sổ thăm gặp (hoặc đơn xin thăm gặp có xác nhận của chính quyền địa phương được áp dụng đối với các trường hợp thăm gặp lần đầu) và một trong các giấy tờ tùy thân có dán ảnh như chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu và giấy phép lái xe…tại bàn đăng ký để đối chiếu với sổ thăm gặp và làm thủ tục thăm gặp.

– Cán bộ tiếp dân nhận hồ sơ ghi các thông tin vào sổ thăm gặp, viết phiếu thăm gặp rồi chuyển cho cán bộ Bảo vệ để thông báo học viên ra thăm gặp. Trường hợp không đủ thủ tục thì phải hướng dẫn cụ thể cho gia đình và thân nhân học viên.

Cán bộ tiếp dân- Phòng Bảo Vệ Phòng Giáo dục – HNCĐ; Phòng Y tế 10 -15 phút Giải quyết đúng đối tượng thăm gặp, đầy đủ giấy tờ theo quy định
B2 Tư vấn thăm gặp:

Trong quá trình chờ thăm gặp, cán bộ tiếp dân phổ biến các chế độ, chính sách, nội quy thăm gặp cho thân nhân học viên.

 

Phòng TCHC Phòng Giáo dục – HNCĐ; Phòng Y tế   Đúng học viên thăm gặp, duy trì đúng thời gian theo quy định
B3 Tổ chức thăm gặp

– Học viên và gia đình thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ giám sát.

– Cán bộ Bảo vệ cho học viên thay quần áo trước khi ra thăm gặp, đồng thời hướng dẫn, phổ biến và giám sát học viên thăm gặp gia đình theo quy định, nếu phát hiện thấy vi phạm được phép đình chỉ cuộc thăm gặp.

– Trường hợp nghi vấn học viên có cất giấu các đồ vật, chất sử dụng trái phép tại Cơ sở thì cán bộ Bảo vệ tiến hành kiểm tra trước khi cho học viên trở lại đội.

Phòng Bảo Vệ

 

Phòng Giáo dục – HNCĐ; Phòng Y tế; Phòng TC-HC 45-60 phút Đảm bảo đúng các thủ tục theo quy định
B4 Kết thúc thăm gặp

– Kết thúc thời gian thăm gặp, cán bộ giám sát hướng dẫn, giám sát học viên trở lại khu vực cổng quản lý, đại diện gia đình học viên trở lại bàn đăng ký để được cán bộ tiếp dân hướng dẫn đóng góp các khoản kinh phí theo quy định (nếu có).

– Khi thu tiền, cán bộ tiếp dân phải viết phiếu thu (phiếu thu được lập thành 02 liên, 01 liên giao cho người nộp tiền, 01 liên lưu tại cuống).

Phòng Bảo Vệ

 

Phòng Giáo dục – HNCĐ; Phòng Y tế; Phòng TCHC 10 phút Bàn giao học viên đúng quy định
B5 Bàn giao sau thăm gặp:

Sau khi thăm gặp xong, cán bộ Bảo vệ hướng dẫn học viên trở lại đội, đồng thời thông báo cho đội quản lý học viên biết.

Phòng Bảo Vệ

 

Phòng Giáo dục – HNCĐ; Phòng Y tế 5-10 phút Bàn giao học viên đúng quy định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *