Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 329-KH/HU ngày 21/11/2023 của Huyện ủy Ba Vì về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và các Quy định, Hướng dẫn, Kế hoạch của Bộ chính trị, Thành ủy Hà Nội và Huyện ủy Ba Vì, sáng ngày 04/12/2023, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên tại Chi bộ năm 2023.

Thành phần hội nghị có đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở là chủ trì, 05 đồng chí trong Cấp ủy và 72 đảng viên thuộc Chi bộ Cơ sở.

Trước khi vào nội dung hội nghị, đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Chủ trì Hội nghị thông qua các nội dung chương trình gồm: 1) Kiểm điểm tập thể, cá nhân đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và toàn thể đảng viên; 2) đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; 3) bình bầu khen thưởng đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở thông qua các nội dung chương trình Hội nghị

Trong khuôn khổ thời gian 01 buổi sáng, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị Hội nghị làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; các tập thể, cá nhân có trách nhiệm kiểm điểm trung thực, đầy đủ và các ý kiến đóng góp mang tính chất chân thành, thẳng thắn, khách quan. Trong đó, Hội nghị tập trung đi sâu vào công tác kiểm điểm đối với tập thể Cấp ủy và từng cá nhân các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên (05 đồng chí) trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023; đối với đảng viên các đảng viên không trong Cấp ủy đã được kiểm điểm kỹ tại các Tổ đảng và được Tổ trưởng Tổ đảng báo cáo kết quả tại Hội nghị Chi bộ. Về tổng thể, các ý kiến của đảng viên trong Chi bộ đều đánh giá Cấp ủy và từng cá nhân các đồng chí trong Cấp ủy đã phát huy được sự chủ động, sát sao và sáng tạo, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị tại Cơ sở, góp phần xây dựng tập thể Cấp ủy và Chi bộ vững mạnh, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thành phố và Ngành giao cho; mặc dù còn một vài tồn tại, hạn chế do tập thể và cá nhân tự nhận trách nhiệm, tuy nhiên chủ yếu là nguyên nhân xuất phát từ yếu tố khách quan và tính chất không nghiêm trọng, đồng thời tập thể cũng như các cá nhân các đồng chí trong Cấp ủy đã kịp thời nhận thức, khắc phục. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đều nhất trí với báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy, các bản kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Cấp ủy và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của tập thể, các cá nhân trong công tác kiểm điểm tồn tại, khuyết điểm và phương hướng cụ thể, rõ ràng để khắc phục khuyết điểm.

Ảnh: Đồng chí Đào Văn Long – Phó Bí thư Chi bộ duy trì phần kiểm điểm, đánh giá, góp ý đối với đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ

Kết quả công tác đánh giá, xếp loại tại Hội nghị: Tập thể Chi bộ được đề nghị xếp loại Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; có 74 đảng viên chính thức được xếp loại chất lượng đảng viên năm 2023 (03 đảng viên dự bị dưới 06 tháng chỉ thực hiện kiểm điểm, không xếp loại), kết quả bỏ phiếu có 73/74 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (98,65%), 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (1,35%), 14 đảng viên được bầu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 19,2% tổng số đảng viên HTTNV), trong đó 5/5 đồng chí trong Cấp ủy đều đạt trên 2/3 phiếu bầu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về khen thưởng, Hội nghị đã bầu chọn và đề nghị Chi bộ khen thưởng đối với 14 đồng chí được bầu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, bầu chọn và đề nghị Huyện ủy Ba Vì khen thưởng 04 đảng viên có 05 năm liên tục đến thời điểm hiện tại được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư chi bộ, đồng chí Phùng Công Việt – Chi ủy viên, đồng chí Nguyễn Văn Khanh – đảng viên tổ đảng phòng Tổ chức Hành chính, đồng chí Đặng Văn Dũng – đảng viên. tổ đảng phòng Giáo dục Hòa nhập cộng đồng.

Với tính chất quan trọng của Hội nghị và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Cấp ủy cũng như nhận thức trách nhiệm của đảng viên tham gia Hội nghị, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và bầu chọn khen thưởng đã diễn ra theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng các nội dung hội nghị theo hướng dẫn của Huyện ủy Ba Vì. Đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ nhấn mạnh đối với tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong Cấp ủy cần cầu thị, tiếp thu những ý kiến đóng góp của đảng viên và tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để tiếp tục hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

Sau 4 giờ làm việc, Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, cá nhân các đồng chí trong Cấp ủy và Đảng viên đã phản ánh trung thực, khách quan về kết quả phấn đấu, nỗ lực và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân, thể hiện bằng các ý kiến đóng góp cũng như bỏ phiếu tín nhiệm, bầu chọn của các đảng viên trong Chi bộ.

Kết quả trên vừa là sự động viên đối với tập thể Cấp ủy, Chi bộ và từng cá nhân các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên cho những quyết tâm, cố gắng xuyên suốt năm 2023, đồng thời, đó cũng là trách nhiệm đặt ra cho các tập thể, cá nhân trong việc phát huy hơn nữa năng lực cống hiến để tiếp tục duy trì được sự hiệu quả, chất lượng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chi bộ và trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cá nhân các đồng chí trong Cấp ủy, đảng viên trong Chi bộ, nhất là những đồng chí được tín nhiệm, bầu chọn xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị kết thúc trong niềm hân hoan của tập thể và mỗi đảng viên trong Chi bộ với những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cũng như sự đoàn kết, thống nhất của Cấp ủy, Chi bộ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Đặc biệt là niềm tin vào sự hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chi bộ để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024.

Người viết: Nguyễn Văn Khanh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *