Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở lên thăm và làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội

Sáng ngày 06/6/2024, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội tiếp đón Đoàn công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội lên thăm và làm việc về nội dung nghiên cứu các giải pháp xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở.

Thành phần Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là chủ trì và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở gồm: Văn phòng, phòng Tổ chức pháp chế, Thanh tra, phòng Việc làm – An toàn lao động, phòng Tài chính Kế toán và lãnh đạo, chuyên viên Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội. Về phía đơn vị có đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư chi bộ, Giám đốc đơn vị, các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, tổ chức đoàn thể, Đội trưởng quản lý học viên.

Mở đầu cuộc họp đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc Sở, trưởng đoàn công tác đánh giá sơ bộ thực hiện nhiệm vụ những năm qua và 5 tháng đầu năm của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội; đây là đơn vị luôn luôn trong tốp đầu của Ngành, luôn đi đầu cho các phong trào thi đua và có nhiều kết quả xuất sắc trong các nhiệm vụ được giao. Trong chương trình làm việc hôm nay cần tập trung thảo luận, đề xuất nhằm xây dựng hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH chỉ đạo các nội dung buổi làm việc

Thay mặt Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội, đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị trình bày tóm tắt tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 05 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 07 tháng cuối năm 2024 và một số kiến nghị, đề xuất đối với Ban giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở. Nhìn chung, đơn vị đã chủ động bám sát chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng được giao, tình hình học viên ổn định, an toàn, chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế; tư tưởng cán bộ ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, đơn vị không phát sinh hiện tượng đơn thư, khiếu nại phải giải quyết.

Thực hiện Quyết định số 2241/QĐ-UBND, ngày 27/4/2024 của UBND Thành phố, đơn vị đang tiến hành phương án sắp xếp lại cơ cấu các phòng chuyên môn gồm 05 phòng: Tổ chức Hành chính; Y tế – Phục hồi sức khỏe; Dạy nghề và Lao động trị liệu; Quản lý học viên; Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng, hoàn thiện quy chế làm việc và các nội quy quy định khác có liên quan.

Để tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trong 07 tháng cuối  năm 2024 và thời gian tới, Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 4 Hà Nội đề xuất Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội quan tâm đối với 04 nội dung như sau: (1) phê duyệt Quy chế làm việc của đơn vị để kịp thời hoàn thiện các nội quy quy định liên quan (2) xem xét, thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính mức 40% như đối với các Trưởng, Phó phòng chuyên môn khác thuộc đơn vị; (3) phê duyệt các hạng mục sửa chữa, chống xuống cấp năm 2025 của đơn vị; (4) Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội hướng dẫn cụ thể đối với quy chế quản lý học viên tự nguyện.

Ảnh: Đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị báo cáo kết quả công tác năm 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và một số đề xuất của đơn vị

Sau khi nghe báo cáo của Cơ sở, đồng chí Phó Giám đốc Sở chỉ đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội báo cáo một số nội dung gợi ý để các đồng chí lãnh đạo và Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đoàn thể Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 4 Hà Nội tập trung thảo luận, đề xuất ý kiến, giải pháp. Đồng chí Nguyễn Văn Lập – Chi cục Trưởng chi cục PCTNXH đã gợi ý 11 nội dung trọng tâm cần nghiên cứu giải pháp đổi mới về các lĩnh vực như: hoàn thiện các quy trình, nội quy, quy chế; tăng cường công tác truyền thông; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chuyển đổi số…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Lập – Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH Hà Nội phát biểu gợi ý một số nội dung thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác cai nghiện

Từ thực tế quá trình công tác tại Cơ sở và những yêu cầu đặt ra trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng cai nghiện ma tuý được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội giao cho, các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cơ sở đã trình bày hết sức cơi mở đối với những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất giải pháp cho từng nội dung, lĩnh vực cụ thể. Trong đó, cần quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế; tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị hỗ trợ làm việc cho cán bộ và đa dạng dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao cho học viên; nâng cao hiệu quả đào tạo thực hành nghề cho học viên; từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức thăm gặp, quản lý học viên, bảo vệ an ninh trật tự…

Bên cạnh đó, những ý kiến phát biểu của đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở cũng đưa ra các nội dung để Cơ sở rà soát và thực hiện tốt trong thời gian tới như: công tác tuyên truyền và thực hiện các yêu cầu về phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm các quy định về điều kiện an toàn lao động; quán triệt và nắm rõ chủ trương tinh giản biên chế hiện nay; việc xây dựng Đề án của đơn vị cần chú trọng về chuyển đổi số trong các hoạt động và lưu ý chọn lọc, ưu tiên trong xây dựng, đề xuất mua sắm tài sản hiệu quả.

Kết luận các nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 4 Hà Nội và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở, đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó giám đốc Sở giao cho các phòng và Chi cục phối hợp, hỗ trợ Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 4 Hà Nội trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như tập trung hoàn thành xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma tuý. Yêu cầu đồng chí Giám đốc Cơ sở tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, giải quyết kịp thời các nội dung đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân trong đơn vị hoàn thành Đề án chậm nhất trong tháng 9/2024. Tuy nhiên, để đổi mới và nâng cao được chất lượng công tác cai nghiện thì trước tiên cần thay đổi nhận thức, thái độ của cán bộ trong công tác phục vụ; xoá bỏ “tư duy lối mòn” hay “chủ nghĩa kinh nghiệm” vốn ăn sâu trong tư duy làm việc của cán bộ hiện nay.

Với bề dày truyền thống và các điều kiện hiện nay của Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 4 Hà Nội, Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội tin tưởng Cơ sở sẽ hoàn thành tốt mục tiêu được Sở giao phó; từ đó sẽ nhân rộng và phát triển Đề án trong các Cơ sở Cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở.

Người viết: Nguyễn Văn Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *