Các phòng chuyên môn

1. Phòng Tổ chức – Hành chính

2. Phòng Bảo Vệ

3. Phòng Dạy nghề – Lao động sản xuất

4. Phòng Y tế Phục hồi sức khỏe

5. Phòng Giáo dục – Hòa nhập cộng đồng

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.