Chế độ học viên

STT Nội dung Tài liệu đính kèm
1 Quy chế thăm gặp, nhận – gửi thư, nhận tiền, quà và liên lạc của người cai nghiện ma túy Tải về
2 Biểu nội dung mức chi, mức đóng góp cho công tác cai nghiện ma túy

(Theo hướng dẫn tại Công văn số 3579/SLĐTBXH-KHTC ngày 25/8/2023)

Tải về

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.