CƠ QUAN BAN HÀNH

Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải về
09/2022/QH15 09/11/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
12/2022/QH15 14/11/2022 Luật Dầu khí
13/2022/QH15 14/11/2022 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
14/2022/QH15 15/11/2022 Luật phòng, chống rửa tiền
64/2022/QH15 21/10/2022 Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
65/2022/QH15 21/10/2022 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026
66/2022/QH15 21/10/2022 Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026
67/2022/QH15 21/10/2022 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026
68/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023
69/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
70/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023
71/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội
72/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
73/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
74/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí
75/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
76/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
80/2023/QH15 09/01/2023 Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024
82/2023/QH15 09/01/2023 Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toàn kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cụ Hải quan và chuyên nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022
15/2023/QH15 09/01/2023 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải về
138/NQ-CP 25/10/2022 Quy hoạch tổng thế quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
04/CT-TTg 17/5/2022 Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
280/CĐ-TTg 19/4/2023 Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải về
Số 124/2021/TT-BCA Thông tư Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải về
Số 07/2022/TT-BTP Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải về
Số 08/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2024
Số 19/CT-UBND 26/10/2022 Chỉ thị v/v thực hiện các quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn thành phố Hà Nội