Tổ đảng 1 phòng Tổ chức hành chính triển khai cuộc họp kiểm điểm đảng viên năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 222-KH/CB, ngày 23/11/2023 của Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội, được sự đồng ý của Cấp ủy, sáng ngày 29/11/2023 Tổ đảng 1 phòng Tổ chức hành chính đã tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác trong năm 2023 của các đồng chí đảng viên trong Tổ đảng.

Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Phùng Công Việt – Chi ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hồng – Chi ủy viên, Trưởng ban nữ công cùng 16 đồng chí đảng viên thuộc Tổ đảng 1 phòng Tổ chức hành chính.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Phùng Công Việt đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của phòng Tổ chức hành chính. Đồng chí ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của từng đồng chí đã góp phần duy trì sự ổn định chung của phòng. Trên cơ sở đó, đồng chí thông qua các văn bản hướng dẫn về đánh giá, kiểm điểm đảng viên năm 2023 và đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy tinh thần nêu gương, nêu cao tính tự phê và phê nhằm đánh giá khách quan kết quả công tác của cá nhân trong năm 2023, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế để từ đó có phương hướng, biện pháp khắc phục, từng bước hoàn thiện bản thân.

Ảnh: Đ/c Phùng Công Việt – Chi ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức hành chính chỉ đạo cuộc họp

Lần lượt từng đồng chí đảng viên đọc bản tự kiểm điểm cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc, kết quả kèm cặp bồi dưỡng quần chúng, liên hệ với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các nhóm biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, các hạn chế, khuyết điểm… Các đồng chí đảng viên còn lại tham gia góp ý, đặc biệt kiểm điểm sâu phần hạn chế, khuyết điểm. Trên tinh thần đoàn kết, chân thành, các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, thẳng thắn về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong sinh hoạt và ứng xử thường ngày đã giúp đảng viên kiểm điểm nhận ra những khiếm khuyết qua đó có phương hướng phát huy tốt những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.

Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp kiểm điểm đảng viên của Tổ đảng 1 phòng Tổ chức hành chính

Sau thời gian một buổi sáng làm việc với tinh thần nghiêm túc, khách quan, dân chủ, cuộc họp kiểm điểm đảng viên Tổ đảng 1 phòng Tổ chức hành chính đã kết thúc và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm để từng cá nhân đảng viên tự đánh giá lại những nhiệm vụ trong năm và đề ra những giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông qua kiểm điểm, Cấp ủy chủ động phát hiện từ sớm và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ nói chung và đảng viên nói riêng.

Người viết

Kỳ Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *