Phổ cập Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện; ban hành Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG ngày 18/9/2023 đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, trang web, ứng dụng di động của bộ, ngành, địa phương và báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý từ ngày 01/10 đến 10/10/2023. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia từ ngày 01/10 đến 10/10/2023.

Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023
Các bước đặt khung hình nhận diện (avatar frame) để người dùng các nền tảng mạng xã hội thực hiện thay ảnh đại diện nhằm hưởng ứng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn nữa về vai trò và ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia, cụ thể:
Bước 1: Truy cập một trong hai đường link dưới đây để lựa chọn mẫu avatar frame yêu thích:
– Mẫu 1: https://khunghinh.net/p/1a2b1fbe02b3400a
– Mẫu 2: https://khunghinh.net/p/f3c22d518000abc0
Bước 2. Sau khi lựa chọn được mẫu yêu thích, bấm “Chọn hình” ở phía dưới khung hình để tải ảnh lên.
Bước 3. Sau khi tải ảnh lên, kéo và di chuyển trực tiếp ảnh vào trong khung hình hoặc sử dụng thanh công cụ bên dưới để kéo và chỉnh hình ảnh sao cho vừa vặn hiển thị.
Bước 4. Sau khi đã căn chỉnh xong, chọn “Tiếp tục”, sau đó chọn “Tải hình” (Ghi chú: Khi thanh tải chạy hết là bấm tải ảnh xuống).
Bước 5. Thay ảnh đại diện trên Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh vừa tải xuống. Khuyến khích người dùng thực hiện gắn thẻ các Hashtag trên nội dung bài đăng thay ảnh: #ngaychuyendoisoquocgia;    #namdulieuso;    #10102023.
Quét mã QR để tải bộ nhận diện:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *