Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý; ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 1431/KH-SLĐTBXH ngày 23/4/2024 của Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2024. Sáng ngày 27/5/2024 Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và hơn 500 học viên đang có mặt tại Cơ sở.

Tham dự lễ phát động hưởng ứng có đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở; các đồng chí trong Cấp ủy, Ban Giám đốc, các đồng chí phụ trách các phòng, ban, đoàn thể cùng tập thể cán bộ, học viên đang cai nghiện chữa trị tại đơn vị.

Mở đầu lễ phát động đồng chí Hoàng Mạnh Thắng – Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ sở thông qua kế hoạch phát động thi đua hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” của Cơ sở.

Theo đó, Cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng đến việc nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ và học viên về chủ trương, chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam, về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6; Tổ chức cho cán bộ và học viên tham gia tập luyện, thi đấu tốt các nội dung trong ngày hội giao lưu truyền thống của khối Phòng chống tệ nạn xã hội hằng năm.

Song song với đó, trong công tác chuyên môn không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được Sở giao theo Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ của Cơ sở như cơ cấu lại tổ chức của các phòng, các bộ phận; chuẩn bị các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để thực hiện tốt công tác vận động thu hút người nghiện vào cơ sở để cai nghiện ma túy tự nguyện.

Phát biểu phát động tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ – Giám đốc đơn vị cho biết: Ngày 13/6/2001 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg, theo đó, hàng năm chọn tháng 6 là “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” và ngày 26 tháng 6 là “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý”. Từ đó đến nay, các hoạt động triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân, thể hiện sự đồng thuận và cam kết mạnh mẽ trong việc chung tay ngăn chặn hiểm họa ma tuý. Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy” đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ – Giám đốc đơn vị phát động các nội dung hưởng ứng trọng tâm sau:

Một là. Tích cực phối hợp với các cơ quan công an, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tiếp nhận và quản lý người sau cai nghiện ma túy ở tại cộng đồng .

Hai là, Tích cực tuyên truyền, triển khai có hiệu quả công tác cai nghiện tự nguyện tại đơn vị theo chức năng nhiệm vụ mới được giao, tạo điều kiện giúp người nghiện ma túy được tiếp cận và sử dụng dịch vụ tốt nhất, góp phần hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện được giao.

Ba là,  Hoàn thiện việc cơ cấu lại chức năng nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn trong đơn vị theo hướng dẫn của Sở và chỉ đạo của Thành phố. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, tuyệt đối không để xảy ra mất ANTT, phát sinh các vụ việc phức tạp phải tập trung giải quyết trong đơn vị.

Bốn là, Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng điều trị, tập trung cải tạo cơ sở vật chất, chăm lo đời sống và đảm bảo các chế độ, chính sách cho học viên, tạo điều kiện để học viên yên tâm cai nghiện cũng như làm tốt công tác hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy hoà nhập cộng đồng.

Năm là. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ và học viên.

Sáu là: Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, các hoạt động tập luyện và thi đấu giao lưu thể dục thể thao truyền thống giữa các đơn vị trong khối phòng chống tệ nạn xã hội, phấn đấu đứng trong tốp 3 toàn đoàn 6 nội dung thi đấu thể thao. Cán bộ và học viên tham gia các nội dung thể thao trên tinh thần cao thượng, giao lưu, học hỏi, đoàn kết tuyệt đối không vì thành tích để xảy ra va chạm quá mức gây mâu thuẫn, mất đoàn kết giữa các đơn vị.

Ảnh: Đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư chi bộ – Giám đốc đơn vị phát biểu phát động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý; ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6 năm 2024

Trong không khí sôi nổi của buổi lễ, đồng chí Trần Đình Trường – Nhân viên phòng GD-HNCĐ đại diện cho tập thể cán bộ và em Đặng Minh Tân đại diện cho hơn 500 học viên cai nghiện tại Cơ sở cũng có những lời phát biểu hưởng ứng đầy tâm huyết thể hiện quyết tâm cao cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn ma tuý ra khỏi cộng đồng, xã hội.

Ảnh: Cán bộ và học viên phát biểu phát động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý; ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6 năm 2024

Kết thúc lễ phát động hưởng ứng, toàn thể cán bộ và học viên có mặt tại buổi lễ cùng đồng thanh hô vang khẩu hiệu tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, biểu thị tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ và học viên Cơ sở cai nghiện ma tuý số 4 Hà Nội “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy”

Ảnh:.Cán bộ và học viên toàn Cơ sở hô khẩu hiệu hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma tuý

Người viết: Nguyễn Thị Bích Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *