Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/HU ngày 15/12/2022 của Huyện ủy Ba Vì về tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ Huyện và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng ngày 06/3/2023 Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị cùng các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội.

Hội nghị đã được nghe Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ 2020 – 2025 do đồng chí Đào Văn Long – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc đơn vị trình bày. Qua nửa nhiệm kỳ triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nội bộ Cấp ủy, Chi bộ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành các đoàn thể và tập thể viên chức, người lao động luôn đoàn kết thống nhất, tập trung, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Cụ thể: Công tác chuyên môn (tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề đối với người nghiện ma túy) luôn được quan tâm chú trọng, đơn vị chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, giải pháp phù hợp qua đó nâng cao chất lượng cai nghiện. Công tác tiếp dân, tư vấn, tổ chức thăm gặp được thực hiện chu đáo, tận tình trên tinh thần tạo mọi thuận lợi cho người dân, vì vậy 3 năm qua không có khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo. An ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ chính trị nội bộ luôn được đảm bảo.

Ảnh: Đ/c Đào Văn Long – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc đơn vị trình bày Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ 2020 – 2025

Song song đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác nội bộ cơ quan luôn được coi trọng. Trong 3 năm qua, Chi bộ kết nạp 09 đảng viên (đạt 100% chỉ tiêu), trên 90% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2022 Chi bộ được Huyện ủy khen thưởng danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW khóa XIII của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, Cấp ủy luôn chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nhờ đó hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội vẫn còn có mặt tồn tại, hạn chế và khó khăn gặp phải, đó là: một số hoạt động tuyên truyền các văn bản của cấp trên đôi lúc còn chậm, hoạt động phong trào của các đoàn thể còn hạn chế… Nguyên nhân do dịch bệnh Covid-19 kéo dài dẫn đến hạn chế nhiều hoạt động. Ngoài ra, số lượng người cai nghiện tại đơn vị tiếp tục giảm do khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ, xét xử đưa người nghiện vào cai, chữa trị tập trung.

Căn cứ vào kết quả đạt được, nguyên nhân những tồn tại, hạn chế được chỉ ra và những khó khăn, thách thức được dự báo trong thời gian tới, Ban Chi ủy, Chi bộ xây dựng phương hướng từ nay đến cuối nhiệm kỳ, trong đó đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội giao; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác xây dựng Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng; hiệu quả hoạt động của các đoàn thể; tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tập trung nghiên cứu, hoàn thiện Quy chế dân chủ cho phù hợp.

Cơ bản đồng tình với những đánh giá kết quả trong nửa nhiệm kỳ đầu và phương hướng nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ sau, 100% đảng viên tại Hội nghị đã biểu quyết nhất trí với Báo cáo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ 2020 – 2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị đề nghị mỗi cá nhân đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, sức lực góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Ảnh: Đ/c Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong sáng ngày 06/3/2023, tập thể Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Chi bộ tháng 3 năm 2023, tổ chức trao Quyết định và phát thẻ cho 02 đồng chí đảng viên chính thức.

Ảnh: Đ/c Phạm Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị trao Quyết định và thẻ đảng viên cho 02 đ/c đảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *