Triển khai ứng dụng phần mềm “ Sổ tay Đảng viên điện tử

Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử” cho toàn thể Đảng viên.

Thực hiện kế hoạch số 236-KH/HU ngày 07/02/2023 của Huyện Ủy Ba Vì về  triển khai và ứng dụng phần mềm “ Sổ tay Đảng viên điện tử”  và phần mềm “ Điều hành tác nghiệp quản lý Đảng viên”, chiều ngày 20/02/2023 Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn cho toàn thể Đảng viên cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm“ Sổ tay Đảng viên điện tử” theo chủ trương chung của Thành Ủy Hà Nội.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Đình Giang – Bí thư chi bộ đã nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai ứng dụng phần mềm“Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ. Đó là chủ trương nhất quán của Thành ủy trong xu thế ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cải cách hành chính nói chung, cải cách hành chính trong Đảng nói riêng, áp dụng chung cho toàn Đảng bộ Thành phố Hà Nội từ tháng 1/2023.

Đặc biệt đối với phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử” là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ thành phố Hà Nội để triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố, của địa phương; đồng thời là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên.

Tại hội nghị, các đồng chí Đảng viên đã được hướng dẫn và thực hiện việc cài đặt ứng dụng trên các nền tảng, tìm hiểu, học hỏi để nhanh chóng sử dụng thành thạo ứng dụng này.

Các đồng chí Đảng viên thực hiện việc cài đặt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”

Đối với phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là phần mềm chuyên biệt nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành các cấp ủy Đảng từ thành phố xuống cơ sở. đơn vị dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 03 năm 2023.

Việc triển khai ứng dụng đồng bộ cả hai phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử”  “Điều hành tác nghiệp quản lý Đảng viên” tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội là bước đi ban đầu tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng; nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đảng viên cũng như chất lượng hoạt động của Chi bộ; Thể hiện sự quyết tâm góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung và Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

   Người viết: Nguyễn Thị Bích Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *