Cơ sở cai nghiện ma tuý số 4 Hà Nội tích cực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023

Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) kể từ năm 2013 được tổ chức hàng năm nhằm đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, ban lãnh đạo Cơ sở cai nghiện số 4 Hà Nội luôn xác định các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm thường xuyên, liên tục đối với viên chức, người lao động và các học viên đang cai nghiện chữa bệnh tại Cơ sở. Trong đó, thời gian cao điểm hưởng ứng ngày Pháp luật bắt đầu từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/11/2023.

Công tác tuyên truyền pháp luật được Cơ sở rất quan tâm thực hiện trong năm với nhiều hình thức phong phú. Đối với cán bộ tổ chức tuyên truyền phổ biến qua các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, của các phòng chuyên môn. Cắt dán băng zôn khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ trong đơn vị. Nội dung tuyên truyền trọng tâm là lĩnh vực phòng chống ma tuý, phòng chống dịch bệnh, tham nhũng, lãng phí, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cải cách thủ tục hành chính và Quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong các cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội…Từ đó, nâng cao ý thức và kỹ năng chấp hành pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy cho toàn thể viên chức, người lao động và học viên.

Ảnh: đ/c Phạm Đình Giang – Bí thư chi bộ – Giám đốc đơn vị phát biểu trong hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học viên tại Cơ sở.

Điểm nhấn trong các hoạt động hưởng ứng là kế hoạch số 1113/KH- CSCNMT 4 ngày 25/10/2023 đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam lồng ghép với các hoạt động VHVN-TDTT chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.  Nổi bật trong đó là hoạt động chiếu phim lưu động tại các Đội quản lý học viên thuộc phòng Giáo dục – Hoà nhập cộng đồng. Tại các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, các học viên được thảo luận, trao đổi về kiến thức pháp luật, chứng kiến các tình huống thực tế vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực như: Phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, tội phạm hình sự, luật dân sự…

Ảnh: Công tác tuyên truyền pháp luật cho học viên được lồng ghép trong các buổi học chuyên đề tại Cơ sở.

Bên cạnh đó hoạt động giáo dục pháp luật còn thông qua lồng ghép trong chương trình học văn hóa, học nghề, hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao; giáo dục tư vấn pháp luật cá biệt cho từng học viên, giúp họ có động lực để cai nghiện thành công; xây dựng và khai thác thư viện, tủ sách pháp luật; niêm yết thông tin pháp luật tại bảng tin của cơ sở, tuyên truyền hàng ngày qua hệ thống loa truyền thanh với thời lượng 60 đến 90 phút/bản tin vào các buổi sáng và buổi chiều, pa-nô, áp phích, tranh cổ động… về phòng, chống tệ nạn xã hội và cai nghiện ma túy.

Ảnh: Học viên trong Cơ sở chủ động tìm hiểu các kiến thức pháp luật thông qua hoạt động đọc sách tại thư viện.

Thông qua thời gian cao điểm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam bắt đầu từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/11/2023, tập thể viên chức, người lao động và học viên trong Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội  đã có sự thay đổi rất nhiều trong nhận thức về những kiến thức pháp luật, đặc biệt là lĩnh vực pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội. Đây chính là cơ sở, nền tảng định hướng cho các hành vi của mỗi người trong việc tự giác chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của đơn vị,  giúp học viên có nhận thức đúng về tác hại của ma túy, tích cực điều trị góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện khi trở về cộng đồng./.

Người viết

Nguyễn Thị Bích Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *